E-Fatura Özel Entegratörlük

Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Böylece faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi iĢlem alt yapısının yetersiz olması veya istemeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel Entegratör bilgi iĢlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmaktadır.

Üç yöntemle Özel Entegratör sisteminden yararlanılabilir

  • Sistemleri araclığı ile
  • Web tabanlı yazılımlar aracılığı ile
  • Email, faz aracılığı ile