Fatura Hesaplama Programi

FatHes Fatura harcama bilgi sistemi ile işlemlerinizi hızlıca ve sorunsuzca tamamlayın!

Şirketlerin çalışanlarına iş ihtiyacı için tahsis ettiği GSM, yakıt harcamaları, seyahat harcamaları gibi imkanların kullanım kotaları raporlanıp, faturalandırıldığı bir programdır.

Program kota aşım hesaplamalarını daha kolay biçimde belirliyor. Tedarikçiden gelen GSM, yakıt harcamaları, seyahat harcamaları vb. faturaların doğru biçimde hazırlanıp, hazırlanmadığını kontrol eder. Fatura doğru biçimde hazırlanmadığında tedarikçiye düzenlenmesi gerektiği ile ilgili uyarı mesajı verir. Doğru hazırlandığında ise yüklenen faturanın hesaplama işlemini yapar.

Kota ile ilgili hesaplamalarda çalışan eğer harcamayı karşılıyor ise “Çalışan bordrosundan kesilecek”, Harcamayı şirket karşılayacak ise “Şirket Tarafından Karşılanacak” bilgilerinin yanında kotayı geçmiyor ise Mail gönderildi bilgisi de iletilir.

Sistem içerisindeki tüm gönderimler mail ile gerçekleştirilir.

Yapılan mail gönderimi kota durumuna göre otomatik olarak gönderilir.

Harcama bilgileri şirket kotasına göre otomatik olarak yapılır.

Faturalandırma işlemler yapıldıktan sonra mail ile otomatik olarak çalışana iletilir. Böylece Otomatik mail gönderim özelliği ile işlemler hızlı ve doğru biçimde gerçekleştirilir.