Elektrik Tüketimi Hesaplama Programı

Enerjenizde %30 a kadar tasarruf sağlayın !

Program sayesinde hangi saate,hangi makine, hangi bölgede ne kadar harcadığınızı bileceksiniz, böylece bir gün sonrasını tahmin edip kurumunuzda tasarruf sağlayabileceksiniz. Kaynak planlama sistemlerine entegre veya ayrı olarak çalışacak bu modül ile kurumların üretim planları doğrultusunda saat bazda tüketilecek enerji miktar tahmin edilerek ihtiyaç duyulduğu kadar enerji kaynağı ayrılmasını böylece hem enerji kaynakların doğru planlanmasının sağlanması hem de enerji maliyetlerin düşürülmesi hedeflemektedır.